คลังเก็บผู้เขียน: admin

เมื่อครูดื่มเหล้ามาโรงเรียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เหล้า เบียร์ ไวน์ หรืออื่นๆ  นั้นเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ผู้คนไม่ว่าสาขาอาชีพใด ต่างนิยมชมชอบในการร่ำสุรา หรือดื่มด่ำกับรสสัมผัสอันนุ่มละมุนของเบียร์ ซึ่งแน่นอนว่าการดื่มเครื่องดื่มใดๆล้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่สามารถดื่มได้อย่างเสรีตราบเท่าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น!! ในสังคมวงการอาชีพครู เป็นอีกหน่วยสังคมหนึ่งที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง หรืองานโศกเศร้า ล้วนแล้วต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวชูโรง ด้วยเหตุดังนี้ ทำให้ข้าราชการครูหรือแม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียน หลายๆคนมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อดื่มสุราจนเมามายแล้วจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครู ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนที่ใกล้ชิดกับนักเรียน การดื่มสุราจนเมาแล้วไปสอนนั้น ดูจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียนอีกด้วย. ผู้เขียน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประสบพบเจอข้าราชการครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่นิยมดื่มเหล้าเป็นอาจิณ เรียกได้ว่าเมามาโรงเรียนแทบจะทุกวัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่มีข้าราชการครูชาย เพราะโดยมากแล้วข้าราชการครูชายนั้นดูจะชอบดื่มเหล้ามากกว่าข้าราชการครูหญิง เหล่านี้นับได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องบริหารจัดการให้ได้ เพราะการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นถือว่าผิดระเบียบวินัยของข้าราชการอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้มีข้อวินิจฉัยไว้ว่า “ข้าราชการครูที่ดื่มสุราและอาจเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อาจถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัสดุ: เงินประกันสัญญาน่ารู้

สืบเนื่องมาจากโรงเรียนที่ผู้เขียนทำงานอยู่นั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  25ุ60 ในการก่อสร้างส้วมขนาดมาตรฐาน  โดยมีการดำเนินการจัดจ้าง ในช่วงห้วงเวลาที่ผู้เขียนย้ายมาดำรงตำแหน่งพอดี คือช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยขั้นตอนต่างๆ ได้ผ่านการดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญาจ้าง ซึ่ง ผู้เขียนในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จึงมีหน้าที่ต้องเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างโดยที่ไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนัก นับว่าสุ่มเสี่ยงพอสมควร เมื่อทำการเซ็นสัญญาจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างก็ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แม้จะล่าช้าจนเกิดการเรียกเงินค่าปรับก็ยังถือว่า งานออกมาเรียบร้อยดี ทำให้ผู้เขียนโล่งอกไปเปราะหนึ่ง แต่ที่ทำให้ผู้เขียนหนักอกหนักใจนนั้น ไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ แต่เกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง (หจก.)ไม่ไปชำระภาษีรายได้ประจำปี ทำให้กรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทำการอายัดเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีกับกรรมสรรพากร โดยกรมฯอาศัยอำนาจตาม ม.12 แห่งประมวลรัษฎากร!! ผู้เขียนไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ จึงทำการหารือ(ด้วยวาจา)ไปที่หน่วยเหนือคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คำตอบว่า ขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าจะทำตามที่กรมสรรพากรแจ้งหรือไม่ก็ได้  ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจน จึงได้ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีในลักษณะนี้ ปรากฏว่ามีคดีในลักษณะนี้เยอะมาก โดยมีคำวินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้!! 1. เลขที่หนังสือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ : Social Network

1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์                                 ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ social media คำนี้คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ใบประกอบวิชาชีพครูอาจไม่ใช่ใบรับประกันการเป็นครูที่ดี!!

นับเป็นความกล้าหาญชาญชัย ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ที่ออกมาทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำ นั้นก็คือการยอมให้บัณฑิตที่ไม่ได้จบทางการศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็น ครูผู้ช่วยได้!!   อันที่จริงแล้ว ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่อย่างใด เพราะ ก.ค.ศ. เคยมีมติแบบเดียวกันมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยอนุญาตให้ บัณฑิตที่ไม่ได้จบทางการศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นครูผู้ช่วยรุ่นแรกด้วย โดยครูผู้ช่วยที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในยุคนั้น เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องไปเรียนเพื่อให้ได้วุฒิทางการศึกษา ที่โดยส่วนใหญ่ก็ไปเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และเมื่อจบการศึกษาซึ่งเรียน 1 ปี แล้ว ก็สามารถนำคุณวุฒิ วิชาชีพครูนั้นไปยื่นเพื่อขอมีใบประกอบวิชาชีพครูได้ โดยหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สามารถสร้างรายได้ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เป็นเหตุให้มีการเปิดหลักสูตรนี้กันอย่างมโหราฬ เรียกได้ว่าเปิดสอนกันเกือบทุกๆมหาวิทยาลัย ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการพลศึกษา(ไม่มีคณะครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์) หนักเข้า ถึงขั้นมีการซื้อขายวุฒิบัตรกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โลกใบใหม่ ETC

จากการที่ผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะในการ วางแผนกลยุทธ์ ตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้ว ว่า 1. วางแผนทำงานให้มีคุณภาพมุ่งสู่ วิทยฐานะเชี่ยวขาญ 2. วางแผนเรียนต่อ 3. วางแผนสอบ รอง.ผอ.เขต ท่านให้ข้อคิดว่า ทั้ง 3 แผน ทำไปพร้อมๆกันได้ไหม?? ในส่วนของข้อที่ 1 นั้น ตอนนี้ผู้เขียนเลิกคิดไปแล้ว เพราะสถานการณ์วงการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆยังไม่ชัด ดังนั้น จึงเหลือเพียง กลยุทธ์ในข้อที่ 2 และ 3 โดยข้อที่ 3 นั้น ผู้เขียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว คงเหลือเพียงแค่ ข้อที่ 2 ที่ยังไม่ได้คิดทำจริงๆจัง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.,สพม.)

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย บุคคล/ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ/สถานประกอบการ ชุมชน/สถาบันศาสนา/สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ/ด้อยโอกาส/พิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโควต้าพิเศษ/สสวท. การคัดเลือกนักเรียน/รร.รับรางวัลพระราชทาน จัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จ.ชายแดนใต้ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานทุน/ระดมทุนการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โรคเอดส์/เพศศึกษา/ท้องในวัยเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนา/วัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการฯ ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาโดย อปท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย อปท. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (สพป.)

  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ ส่งเสริมการบริหารบุคลากร การวิเคราะห์อัตรากำลัง ขอเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง การต่ออายุให้พำนักในไทย ยกย่องเชิดชู/เครื่องราช การยกเว้นการรับราชการทหาร การยื่นอุทธรณ์/รับอุทธรณ์ แต่งตั้ง ถอดถอนครูอิสลาม การดำเนินเกียวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ งานกิจการ รร.เอกชน โอน/ย้าย/เปลี่ยนเวลาสอน/หยุดการสอน/ ขอใบแทนใบอนุญาต/ขอใช้ตรา ขอเปลี่ยนชื่อ รร./เพิ่มลดที่ดิน ยกเลิกกิจการ/ขอตั้ง รร.เอกชน ศึกษาพิเศษ/สงเคราะห์ การอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์/สวัสดิการ เงินอุดหนุนรายหัว/เรียนฟรี15ปี โครงการอาหารกลางวัน/นม สื่ออุปกรณืการเรียนการสอน ค่าตอบแทนพิเศษ/สวัสดิการต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว กำกับติดตามการใช้เงินอุดหนุน งานเลขานุการ คก. ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรใน รร.เอกชน การประกันคุณภาพภายใน การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา เทียบ/โอน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หน่วยตรวจสอบภายใน (สพป., สพม.)

  หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้   งานตรวจสอบภายใน รร./สพท. งานประเมินระบบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบด้านความเชื่อมั่น ตรวจสอบทางการเงินบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบสารสนเทศ ตรวจสอบการบริหาร ตรวจสอบพิเศษ งานให้คำปรึกษา งานบริหารการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบภายใน ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน งานธุรการและสารสนเทศ อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(สพป.,สพม.)

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ งานบริหารบัญชี สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การรับและการนำส่งเงิน การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงิน(ฏีกา) รายงานการเงิน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบและรายงานการเงิน การสรุปรายการ การปิดบัญชี การบันทึกสิ้นปี การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานบริหารการเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง การกันเงิน งานบริหารพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจัดทำเอง งานบริหารสินทรัพย์ การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป., สพม.)

  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง/วิทยฐานะ งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานวางแผนอัตรากำลัง งานบริหารอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ งานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานบำเน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานเครืองราชอิสริยาภรณ์ งานวินัยและนิติการ งานวินัย การดำเนินการทางวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฏหมายและการดำเนินคดีของรัฐ งานธุรการ งานรับหนังสือราชการ งานส่งหนังสือราชการ งานจัดทำหนังสือราชหาร งานประชุมภายในกลุ่ม งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานสรรหาและบรรจุ งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูฯ งานออกจากราชการ งานพัฒนาบุคคล งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น