คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

บันทึกนี้ตอนอายุ ๓๕ปี                  ข้าพเจ้า นายกฤติน พันธุ์เสนา                      อยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐                     ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙        … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คุณภาพการศึกษาไทยยุค 4.0

เมื่อผู้บริหารการศึกษาของประเทศ มองการลงทุนทางการศึกษาว่าเป็นเรื่องของกำไร และขาดทุน จึงได้ประกาศการลดต้นทุนทางการศึกษา โดยทำการประเมินคงสภาพวิทยฐานะครู เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกระทรวง!! “” ขวัญกำลังใจไม่ต้องพูดถึง เอาแค่มีกำลังกายในการสอน 2 ห้องเรียนต่อ ครู 1 คน ได้ก็เก่งแล้ว เผลอๆบางโรงเรียนก็ 3 ห้องเรียน ต่อครู 1 คน!! “” ไม่อยากให้สังคมการศึกษา มองผู้บริหารกระทรวงที่มาจากทหารว่า ไม่เข้าใจเรื่องการศึกษา ผมว่าท่าน เข้าใจดีเป็นแน่แท้ แต่ที่ท่านไม่เข้าใจคือ เรื่อง กำไร – ขาดทุน ทางการศึกษา ท่านไปมองที่จำนวนนักเรียนต่อห้องว่าจะคุ้มต่อการจัดการศึกษาหรือไม่ โดยไม่มองว่าคนทุกคนมีคุณค่า ไม่ใช่สินค้าชิ้นหนึ่งที่มีต้นทุนในการผลิต  พอคิดแบบท่านมองแบบท่าน ทำให้โรงเรียนที่มีนักเรียน ป.1 จำนวน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

มุฑิตาจิต

ในช่วงห้วงเวลานี้  ได้เห็นคณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา จัดกิจกรรมการมุฑิตาจิต(นอกสถานที่)ให้กับผู้ที่จะ เกษียณอายุราชการ โดยเป็นกิจกรรมใหญ่โต สนุกสนาน ในลักษณะการท่องเที่ยวพร้อมจัดเลี้ยง ทำให้หวนคิดถึงคำพูดของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนึง ที่ได้กล่าวไว้นานแล้วว่า . “ผลสัมฤทธิ์นักเรียนตกต่ำขนาดนี้ ยังกล้าไปเที่ยวกันอีกหรือ “. . .. ซึ่งเป็นคำถามที่ฟังแล้วขัดหูผู้ที่ได้ยิน แต่ทว่าสะท้อนถึงความจริงที่ชัดเจน และแสดงถึงอุดมการณ์ จิตวิญญานของความเป็นนักการศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนั้นได้อย่างแจ่มชัด. . .. เป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศเรามีผู้อำนวยการโรงเรียนแบบนั้นน้อยมาก ถ้าประเทศเรามีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความคิด อุดมการณ์เหมือนที่กล่าวมา สัก 10%  เชื่อได้ว่าคุณภาพการศึกษาของชาติ คงไม่ตกต่ำถึงเพียงนี้!! . .. แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความคิด อุดมการณ์แบบนี้ มักไม่เป็นที่ชอบใจของครู และเพื่อนผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยกัน!! .กฤติน พันธุ์เสนา. 22 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

บันทึกประวัติศาสตร์

​เช้าวันใหม่ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ 🇹🇭 #ผมเกิดในรัชกาลที่๙ 🇹🇭 วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.๙ ) สวรรคต เวลา ๑๕:๕๒ น. ณ โรงบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี #อยากเก็บโพสนี้ไว้ให้อยู่ในความทรงจำและการแจ้งเตือนไปทุกๆปี         🇹🇭My Memory🇹🇭 I was born in … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การสอบ ผอ.รร.59

5 สิงหาคม 2559 ก.ค.ศ. อนุมัติการปรับหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ และเขตพื้นที่ปกติ โดยสรุปคือ  1. ลดระยะเวลาขึ้นบัญชีเหลือ 1 ปี 2. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของ กศจ. ไม่กระทบสิทธิ์ผู้ขึ้นบัญชีเดิมของ อ.ก.ค.ศ. 3. เพิ่มวิชาสมรรถนะ เข้ามา 50 คะแนน นอกจากนี้ คงตามหลักเกณฑ์เดิม ดังรูป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคทางการบริหาร 7

หลังจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการในการจูงใจให้เด็กนักเรียนอยากมาเรียนในชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านผักแว่น จนได้ผลตอบรับที่เกินคาดดังที่แสดงใน เทคนิคทางการบริหาร 4 ในบทความนี้ก็จะนำเสนอแนวทางในการที่จะรักษานักเรียนไว้กับโรงเรียนให้จนจบการศึกษาชั้นสูงสุด โรงเรียนที่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่นั้น เปิดทำกาารเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโดยปกติในอดีตที่ผ่านมานั้น นักเรียนเมื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็มักจะไม่ย้ายโรงเรียนไปไหน และจะเรียนต่อจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป นักเรียนเริ่มมีการโยกย้ายโรงเรียนก่อนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 เมื่อวิเคราะห์จากสภาพจริงผู้เขียนพบว่า ไม่ใช่การย้ายตามผู้ปกครองที่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น แต่กลับเป็นว่าโรงเรียนเอกชนใกล้เคียงเริ่มมีมาตรการจูงใจสารพัด เพื่อให้นักเรียนย้ายไปเรียนด้วย ซึ่งโดยมากไม่เกี่ยวกับคุณภาพของการเรียน แต่เป็นแรงจูงใจด้านอื่นๆ เช่น มีรถรับส่ง เช้าเย็น มีการเลี้ยงขนม ฯลฯ ซึ่งแรงจูงใจที่ว่ามานั้น โรงเรียนที่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งอยู่นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ลำพังเงินจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าก็จะไม่พออยู่แล้วในแต่ละปี ดังนั้นผู้เขียนจึงได้คิดหากลยุทธ์การจูงใจโดยตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้นักเรียนไม่ย้ายโรงเรียนไปไหน ให้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิเคราะห์จาก 1. คุณภาพการเรียนการสอน ก็พบว่าคณะครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ด้วยว่าครูเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับผู้ปกครองเป็นอย่างดี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคทางการบริหาร 1

วันแรกแห่งการรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นอะไรที่ผู้เขียนคาดไม่ถึงจริงๆ และไม่เหมือนที่คิดจินตนาการไว้เลย แต่ก็นับว่าเป็นสถานการณ์แห่งชีวิตที่เป็นเชิงบวก กล่าวคือ บรรดาคณะครูและชุมชนต่างให้การต้อนรับผู้เขียนดีมาก ดีเกินคาด เพราะโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่มาก่อนเลย ผู้เขียนนับว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ กิจกรรมวันต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบง่าย บรรยากาศอบอุ่นแบบกันเอง ทำให้ผู้เขียนคลายความเครียดเกร็งลงไปได้มาก โดยผู้มาต้อนรับนั้นประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน ทุกส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้เขียนก็คุ้นเคยกับผู้นำชุมชนเหล่านี้บ้างแล้ว เพราะก่อนวันเดินทางมาโรงเรียนบ้านผักแว่นนั้น ผู้เขียนได้เข้ามาพบกับเหล่าผู้นำชุมชนก่อนแล้ว เข้ามาทำความรู้จัก เข้ามาแนะนำตัว และฝากเนื้อฝากตัวขอทำงานกับท่านผู้นำชุมชนต่างๆ และที่ขาดไม่ได้ทึ่พ่อผู้เขียนย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามลืม คือให้เข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบูรพาผักแว่น อันเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชน ที่จะทำให้การบริหารกิจการงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งผู้เขียนก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านได้เมตตามอบพระพุทธรูป ให้ผู้เขียนได้นำไปตั้งไว้สักการะบูชาที่ห้องทำงานอีกด้วย  ผู้เขียนต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ผอ.ศรศักดิ์ หล่มศรี และคณะครู ที่ร่วมเดินทางมาส่งผู้เขียนในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งผู้เขียนอาจจะไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่ได้ผ่านการทำงานที่โรงเรียนศรีโกสุมฯ เพราะที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสร้างประสบการณ์หลายๆอย่าง หลายๆด้านให้กับผู้เขียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปฐมบทบนเส้นทางสายบริหาร

เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ อันหนักหน่วงและเข้มข้นแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการรอการบรรจุแต่งตั้ง เหตุที่ต้องรอเป็นเพราะว่า มีการร้องเรียน ฟ้องร้องเรื่องการตรวจนับคะแนนของหน่วยตรวจข้อสอบ ซึ่งผู้ร้องแย้งว่ามีการเฉลยผิด ซึ่งหน่วยตรวจข้อสอบก็ออกมายอมรับว่ามีความคลาดเคลื่อนจริง ทำให้มีการตรวจข้อสอบและนับคะแนนกันใหม่ ทำให้เวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์ และเมื่อผลคะแนนใหม่ออกมาก็ทำให้ มีผู้สอบผ่านเกณฑืได้ขึ้นบัญชีอีกหลายคน ในส่วนของ สพป.มค3 นั้นมีผู้สอบผ่านเพิ่มขึ้นมา 9 คน จากเดิม 14 คน ทำให้ยอดรวมผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 23 คน!! การร้องเรียนยังไม่สิ้นสุด แต่หน่วยตรวจข้อสอบ และ สพฐ.ได้แจ้งแนวทางการบรรจุแต่งตั้งแล้วว่าเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ แต่บางเขตพื้นที่ก็ไม่ดำเนินการต่อ ได้แต่รอให้กลุ่มผู้สอบผ่านในรอบหลังนี้ อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เสร็จก่อน จึงจะบรรจุแต่งตั้งพร้อมกัน โชคดีของผู้เขียนที่ อ.ก.ค.ศ. ประจำ สพป.มค 3 ไม่รอช้า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 ตอนที่ 1

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึงเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู้ตำแหน่งว่างประมาณ 4 พันตำแหน่ง มีการสอบ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการสอบใน ภาค ก แบ่งเป็นวิชาความรอบรู้ และวิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ส่วนที่ 2 เป็นการสอบใน ภาค ข แบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การสอบสัมภาษณ์ โดยในการสอบ ภาค ก นั้น ข้อสอบจัดทำมาจากส่วนกลาง (สพฐ.) ส่วนภาค ข ดำเนินการที่เขตพื้นที่ที่จัดสอบ โดยมีการกำหนดเกณฑ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนทั้งภาค ก และภาค ข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การแสดง”ความเห็น”ที่ขาด”ความรู้”

ผลการจัดอันดับของ “World Economic Forum-WEF” ในรายงาน “The Global Competitiveness Report 2013-2014″ ต่อระบบการศึกษาไทย ชี้ว่าการศึกษาไทยนับตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา ข้อมูลดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลในการให้ความเห็นเชิงโจมตีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีครูเป็นเป้าหมายแรก ตามด้วยผู้บริหารสถานศึกษา แล้วก็ผู้บริหารการศึกษาในระดับต่างๆ โดยผู้ที่ออกมาให้ความเห็นเชิงโจมตีดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็บรรดานักวิชาการต่างๆที่เป็นทั้งผลผลิตของระบบการศึกษาเดิม และเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาของประเทศด้วย นักวิชาการหลายท่านที่เสนอความเห็นเป็นการเสนอความเห็นที่ปราศจากความรู้ และความเข้าใจต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่ทรงภูมิความรู้ แต่เป็นภูมิความรู้ในมุมมองมิติของท่าน หาได้เป็นความรู้ในมุมมองมิติของคนที่ทำงานในวงการการศึกษาโดยตรง เปรียบเสมือนที่ใครๆก็รู้ว่าโคลนตมมีลักษณะเป็นอย่างไร แต่คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่นั่งแช่อยู่ในโคลนตมเหล่านั้น ที่เปรียบเทียบเช่นนี้ ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อว่า ถ้าคุณไม่เคยเป็นครูผู้สอน ไม่เคยเป็นผู้บริหารในโรงเรียนที่เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่นั่งแช่อยู่ในโคลนตมแห่งปัญหาแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น