คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

วิพากษ์วิจารณ์การศึกษาทั้งไทยและเทศ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด….เพียงพอไหม??

“การที่เราตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เราไม่มีเวลาคิดถึงอนาคต ของตัวเองอย่างจริงจัง“ . .. นักเรียน หรือนักศึกษาไทยที่ตั้งใจเรียนส่วนใหญ่ เมื่อถูกถามว่า “ ชีวิตอีก 5 ปี จะเป็นอย่างไร“ เขาเหล่านั้นมักจะตอบว่า “ยังไม่ได้คิด!!“ นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่สะท้อนได้ว่า .. … เด็กไทยขาดการคิดวางแผนล่วงหน้า เพราะเราตีความคำว่า “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด“ ผิดมาโดยตลอด โดยไม่คิดเรื่องการวางแผน ชีวิตที่มีขั้นมีตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน คิดแค่เพียงว่าทำวันนี้ให้ดี แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง หากแต่ลืมไปว่า “ถ้าขยันผิดที่“ 10 ปี ชีวิตก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ!! . .. ผมไม่ใช่คนตั้งใจเรียนอะไรมากมาย ผลการเรียนอยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางต่ำ แต่ผมจะเฝ้าถามตัวเองเสมอว่า (ตอนมัธยม 1) อีก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ : Social Network

1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์                                 ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ social media คำนี้คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ใบประกอบวิชาชีพครูอาจไม่ใช่ใบรับประกันการเป็นครูที่ดี!!

นับเป็นความกล้าหาญชาญชัย ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ที่ออกมาทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำ นั้นก็คือการยอมให้บัณฑิตที่ไม่ได้จบทางการศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็น ครูผู้ช่วยได้!!   อันที่จริงแล้ว ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่อย่างใด เพราะ ก.ค.ศ. เคยมีมติแบบเดียวกันมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยอนุญาตให้ บัณฑิตที่ไม่ได้จบทางการศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นครูผู้ช่วยรุ่นแรกด้วย โดยครูผู้ช่วยที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในยุคนั้น เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องไปเรียนเพื่อให้ได้วุฒิทางการศึกษา ที่โดยส่วนใหญ่ก็ไปเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และเมื่อจบการศึกษาซึ่งเรียน 1 ปี แล้ว ก็สามารถนำคุณวุฒิ วิชาชีพครูนั้นไปยื่นเพื่อขอมีใบประกอบวิชาชีพครูได้ โดยหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สามารถสร้างรายได้ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เป็นเหตุให้มีการเปิดหลักสูตรนี้กันอย่างมโหราฬ เรียกได้ว่าเปิดสอนกันเกือบทุกๆมหาวิทยาลัย ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการพลศึกษา(ไม่มีคณะครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์) หนักเข้า ถึงขั้นมีการซื้อขายวุฒิบัตรกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โลกใบใหม่ ETC

จากการที่ผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะในการ วางแผนกลยุทธ์ ตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้ว ว่า 1. วางแผนทำงานให้มีคุณภาพมุ่งสู่ วิทยฐานะเชี่ยวขาญ 2. วางแผนเรียนต่อ 3. วางแผนสอบ รอง.ผอ.เขต ท่านให้ข้อคิดว่า ทั้ง 3 แผน ทำไปพร้อมๆกันได้ไหม?? ในส่วนของข้อที่ 1 นั้น ตอนนี้ผู้เขียนเลิกคิดไปแล้ว เพราะสถานการณ์วงการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆยังไม่ชัด ดังนั้น จึงเหลือเพียง กลยุทธ์ในข้อที่ 2 และ 3 โดยข้อที่ 3 นั้น ผู้เขียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว คงเหลือเพียงแค่ ข้อที่ 2 ที่ยังไม่ได้คิดทำจริงๆจัง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพป. ,สพม.)

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้นมีขอบข่ายภารกิจงานสรุปได้ ดังนี้ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ผลการใช้หลักสูตร วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ/ชุมชน/บุคคล งานนิเทศติดตาม งานประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการ กตปน. งานประสาน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวิจัยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/ETC สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนโยบายและแผน (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ที่สำคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานข้อมูลสารสนเทศ งานจัดทำแผนพัฒนา ICT งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนานวัตกรร ICT เพื่อการบริหาร งานประสานงานเครือข่าย ICT งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานจัดสรรงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ งานติดตาม ประเมินและรายงานผล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่!!

สวัสดีปีใหม่ 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะครับ แต่อย่าให้ความยินดีนี้ กลายเป็นความลุ่มหลงอันที่จะกัดกร่อนจิตใจแลทำลายความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อนักเรียน เพื่อชุมชน และเพื่อชาติ !! .. เพราะตำแหน่งที่เขาตั้งให้นั้น เขาตั้งให้ไปทำงาน ไม่ได้ตั้งให้เพื่อเอาไปอวดอ้างกัน!! พึงระลึกเสมอว่า เรานี้เป็น“แค่ ผอ.รร.“ แล้วท่านจะตัวเล็ก เบาสบาย ทำงานง่าย!! แต่เมื่อใดที่ท่านระลึกว่า เรานี้ “เป็นถึง ผอ.รร. “ เชียวนะ ก็จะทำให้ท่านตัวพอง ตัวใหญ่ ทำงานยาก!!! .. การสอบให้ได้เป็น ผอ.รร. นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะดำรงตนอยู่อย่าง ผอ.รร. ที่สมภาคภูมินั้นยากกว่ามาก!! … ดังนั้น ว่าที่ ผอ.รร. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Holacracy : การบริหารแบบไร้ผู้บริหาร

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าว เป็นการสัมภาษณ์ CEO ของบริษัทขายรองเท้าออนไลน์รายใหญ่ของโลกชื่อว่า Zappos เนื้อหาโดยสรุป เป็นการสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาและความเป็นไปของการนำเอาการบริหารจัดการแนวใหม่ไปใช้ในบริษัทนั้น ซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลก การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ว่านี้คือ การบริหารแบบ Holacracy ที่มีหลักการบริหารแบบ Self-Management แนวคิดนี้ถูกคิดขึ้นมาโดย Brian Robertson แนวคิดของ Holacracy เกิดขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการของธุรกิจในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค Collaborative หรือ Sharing หรือ Peer-to-Peer Economy ทำให้รูปแบบและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจต้องเปลี่ยนไป  เนื่องจากรูปแบบ โครงสร้าง การบริหารองค์กรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลักการพื้นฐานของ Holacracy นั้น เป็นการยกเลิกอำนาจและโครงสร้างทางการบริหารแบบเดิมที่เทอะทะออกไป และมีการยกเลิกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ ออกไป เชน ตำแหน่งผู้จัดการ ตำแหน่งหัวหน้าแผนก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 ??

การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 คืออะไร?? เป็นคำเท่ห์ๆ ที่นักวิชาการชอบยกมาพูด มาบรรยายเพื่อให้เกิดความทันสมัย ถึงแม้ว่าจะสร้างความงงงวย ให้กับผู้ที่ได้ฟังก็ตาม เพราะ เมื่อฟังแล้วอาจจะชวนให้สงสัยได้ว่า การศึกษาไทยตอนนี้มันจะเข้ายุค 4.0 …..แล้วการศึกษาไทยยุค 1.0, 2.0, 3.0 หล่ะ มันคืออะไร มันเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใคร หรือนักวิชาการท่านใดให้ความสนใจในการที่จะอธิบายว่า 1.0,2.0,3.0 มันคืออะไร เพราะมันไม่ได้เป็นที่สนใจของสังคมส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สงสัย (เช่นผู้เขียน) ดังนั้นจึงเปล่าประโยชน์ที่จะเสียเวลามาอธิบาย สู้โหนกระแสไปกับ การศึกษาไทย 4.0 ดีกว่าเป็นไหนๆ จากข้อสงสัยนี้ ผู้เขียนจึงใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการไปศึกษาค้นคว้าหา เอกสาร หลักฐานทางวิชาการเท่าที่จะหาได้ ที่ได้ทำการวิเคราะห์พัฒนาการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หลักสูตรในอุดมคติ1

ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐิจ และสังคม ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของโรงเรียน ไม่อาจจะสร้างให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอรายวิชาที่ผู้เขียนอยากให้มีในโรงเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันของผู้เรียน ดังนี้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน 2. วิชาการจัดการเวลา 3. วิชามนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ 4. วิชาการค้นหาความรู้และสื่อสารความคิด ที่นำเสนอเช่นนี้ก็เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาเหล่านี้ เป็นวิชาพื้้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างยิ่งยวด ที่บางทีอาจจะสำคัญกว่าวิชาฟิสิกส์เสียด้วยซ้ำไป!! โดยผู้เขียนขอขยายแนวคิด เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่า ในแต่ละวิชาที่นำเสนอมานั้น ควรมีประเด็นเนื้อหาใดบ้างที่จำเป็น ที่ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน ว่าด้วยเรื่องของหน่วยนับเงิน ค่าของเงิน การหาเงิน การใช้จ่ายเงิน วินัยทางการเงิน การออมเงิน การจัดการเงิน และจริยธรรมทางการเงิน 2. การจัดการเวลา ว่าด้วยเรื่องเวลา หน่วยนับเวลาความสำคัญของเวลา การจัดลำดับเวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น