คลังเก็บหมวดหมู่: ครูไอที

เผยแพร่ด้านไอทีสำหรับครู

เครือข่ายสังคมออนไลน์ : Social Network

1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์                                 ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ social media คำนี้คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลระบบ Network โรงเรียน 5

ในบทความที่แล้วผมพูดถึงรูปแบบการเชื่อมต่อ Network โรงเรียน ที่ท่านต้องการให้มีการติดตั้งเครื่องให้บริการ(Server)ต่างๆของท่านเอง ซึ่งผมก็ได้บอกว่ารูปแบบที่ผมนำเสนอไปนั้น มันสุ่มเสี่ยงต่อการโดนโจมตีจากผู้บุกรุกเพราะรูปแบบที่ผมนำเสนอไปนั้นไม่ได้มีการติดตั้งกำแพงไฟ(Firewall) เอาไว้ ในบทความนี้ผมจึงขอนำเสนอรูปแบบการติดตั้งระบบ Network โรงเรียน ที่มีการติดตั้ง Firewall เอาไว้ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี โดยFirewall ที่นำมาติดตั้งนั้นจะติดตั้งอยู่ในเครื่องเดียวกันกับตัว Internet Gateway ซึ่งโปรแกรมที่นำมาติดตั้งนั้นสามารถนำมาใช้ได้หลายตัว เช่น IPCop, MoNoWall, PFSense และอีกหลายตัว ตัวยอดนิยมก็จะเป็น IPCop เพราะสามารถปรุยุกต์ใช้ได้หลายหลาย บรรดาร้านอินเทอร์เน็ตทั้งหลายชอบใช้กันมากเพราะสามารถเก็บ Patch Game ได้ แต่ตัว IPCop เองก็มีข้อจำกัดคือ ไม่รองรับกับ Hard disk ที่เป็นแบบ SATA เพราะตัว IPCop นั้นพัฒนาบน Linux 2.4 ซึ่งไม่รองรับ SATA … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รูปแบบการเชื่อมต่อ Network

รูปแบบที่นำเสนอนี้เป็นรูปแบบที่ท่านจะสามารถติดตั้งที่โรงเรียนของท่านได้ก็ต่อเมื่อ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านมีความเร็วสูง 2/2 Mbps(Upload=2Mbps, Download=2Mbps)  เป็นอย่างน้อย   แต่ก็ยังถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ เพราะความเร็วอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนั้นเชื่อไม่ค่อยได้อยู่แล้ว   แต่ถ้าท่านยังอยากจะทำผมก็จะแนะนำ ตามรูปเลยครับ   โดยในรูปแบบนี้ท่านต้องมี Public IP Address อย่างน้อย 4 IP นะครับ   เพื่อเอาไว้ให้บริการต่างๆ เช่น Web Server หรือำ Mail Server แต่ถ้าใครพอมีความรู้เรื่องการจัดการ DNS ก็สามารถใช้ Public IP แค่ 1 หมายเลขก็จะสามารถให้บริการต่างๆได้ใน 1 IP โดยใช้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลระบบ Network โรงเรียน 4

ในบทความนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ต่อเนื่องมาจากบทความที่แล้ว โดยจะมีการแสดงภาพประกอบด้วยว่ารูปแบบ Topology การเชื่อมต่อที่เราจะนำมาใช้ในโรงเรียนนั้นเป็นอย่างไร โดยจะนำเสนอใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจาก ADSL Router และ รูปแบบที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจาก Customer Box ของจานดาวเทียม IP Star ดังที่ได้นำเสนอมาแล้วในบทความที่ผ่านมา มาดูรูปแบบแรกกันเลยครับ   รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน ADSL รูปแบบนี้เรารับสัญญาณมาแล้วก็สามารถต่อเข้ากับเครื่องให้บริการ(Server) แล้วทำเป็น Gateway ให้บริการเครื่องลูกข่ายได้โดยทำการติดตั้ง Server ต่างๆ (LinuxSIS, IPCop, PFsense, Win 2003 Server) หรือจะ ต่อตรงเข้ากับ Switch แล้วกระจายสัญญาณให้กับเครื่องลูกได้เลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดการหมายเลขไอพี (DHCP Server) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลระบบ Network โรงเรียน 3

ในบทความที่แล้วผมพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนต้องรู้ และในวันนี้ผมก็จะนำเสนอในส่วนของรูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนต่างๆที่ผมได้ประสบพบเจอมา ว่ามีรูปแบบอะไรบ้าง   1. ADSL Broadband เป็นรูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีใช้ในโรงเรียนในเมือง ส่วนโรงเรียนในชนบทหมดสิทธิ์ครับ สำหรับโรงเรียนใดที่มีการเชื่อมต่อแบบนี้ นับได้ว่าโชคดีครับ เพราะไม่ว่าจะเรื่องความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือจะเป็นเรื่องความเสถียร นั้น ADSL กินขาดรูปแบบอื่นๆครับ สำหรับผู้ดูลแระบบนั้นก็นับว่าง่ายในการจัดการ เ พราะท่านอาจจะไ ม่ต้องทำอะไ รเ ลยก็ไ ด้ เ พียงแ ค่ติดตั้ง ADSL Router ใ ห้สามารถเ ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้ แล้วก็จัดการเสียบสาย LAN เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมของโรงเรียนที่ท่านได้ทำไว้แล้ว เพียงแค่นี้ทุกๆเครื่องในโรงเรีัยนก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกเครื่องโดยท่านไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้ง Server ต่างๆทั้ง Internet Gateway, DHCP … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลระบบ Network โรงเรียน 2

ในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของคำว่าระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โดยจะไม่เจาะลึกลงไปในประวัติของมันอย่างที่หนังสือหลายๆเล่มทำ เพราะผู้เขียนมองว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความจำเป็นต่อเราเลยในการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน เว้นเสียแต่ว่าจะนำไปใช้ในการสอน   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ(Connected)กันเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อต่อนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง(Direct)หรืออาจมีอุปกรณ์ตัวกลางมาทำหน้าที่ในการจัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก เป็นการเชื่อมต่อในหลายๆรูปแบบ โดยมีอุปกรณ์ตัวกลางที่อยู่ในแกนของเครือข่าย(Core Network)ทำหน้าที่ในการจัดการเชื่อมต่อ ซึ่งบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีการให้บริการหลายๆอย่างที่เราคุ้นเคย เช่น www, E-mail, FTP,Game Online, E-Comerce, Video Conferrencing….etc. ซึ่งบริการเหล่านี้มีประโยนช์มากทั้งต่อตัวเราเองและผู้เรียน ซึ่งเราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยคือ E-Learning                   ศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ ในการเขียนบทความครั้งนี้ ผู้เขียนมีความมุ่งหวังว่า เมื่ออ่านบทความนี้แล้วผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้จริง โดยไม่ต้องสับสนระหว่างทฤษฏีกับการปฏิบัติจริงเหมือนๆกับที่หนังสือหลายๆเล่มได้สร้างความสับสนให้กับผู้อ่าน ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอ คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านมีความกระจ่างมากขึ้นเมื่อไปเจอในสถาณะการณ์จริงในการปฏิบัติงาน   1. Bit คือหน่วยสัญญาณทางไฟฟ้า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลระบบ Network โรงเรียน 1

เนื้อหาที่จะกล่าวในบทนี้จะไปปรากฏอยู่ในหนังสือ”การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน”ที่ผู้เขียนบทความกำลังเขียนขึ้นมาเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนครูที่ รับหน้าที่เป็นผู้ดูและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่สถานศึกษาของรัฐ ซึ่งอาจจะหลั่งไหลมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่เราในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวเกิดประโยนช์กับผู้เรียนให้มากที่สุด ให้สมกับที่รัฐลงทุนมาให้เรา ซึ่งบางคนอาจจะบ่นว่ารัฐลงทุนเฉพาะอุปกรณ์โดยไม่ลงทุนในเรื่องบุคคลากร ที่เป็นแบบนี้ผู้เขียนมองว่า รัฐคงมองแล้วว่าคนที่จะดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนนั้นต้องเป็น”ครู” ซึ่งครูนั้นโดยทั่วไปแล้วต้องมีคุณลักษณ์พิเศษกว่าอาชีพอื่นคือ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ และบทความนี้เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยพี่น้องเพื่อนครูได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งกล่าวได้ว่าบทความที่จะปรากฏในที่นี้ เป็นเนื้อหาร่าง(Draft) ของหนังสือที่ผู้เขียนจะเขียน(อาจจะขาย) ซึ่งภายในเนื้อหาของหนังสือจะประกอบไปด้วย สิ่งต่างๆที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจำเป็นต้องรู้ คือ 1.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 3.การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 4.ระบบปฏิบัติการเครือข่าย(NOS) 5.การจัดการทรัยากรเครือข่ายด้วยเครื่องแม่ข่าย(Server) 6.Internet Gateway 7.การจัดการหมายเลขผู้ใช้(IP Address) 8.การจัดการระบบอินเทอร์เน็ตด้วยพร๊อกซี่ 9.ระบบการค้นหาชื่อเว็บไซต์ด้วย DNS 10.การแบ่งปันทรัพยากรผ่านระบบเครือข่าย เหล่านี้คืออาวุธเบื้องต้นที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปต้องรู้ ซึ่งเนื้อหาที่ผู้เขียนจะเขียนขึ้นนี้เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ซึ่งน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอื่นๆที่มีระบบเครือข่ายเหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งจะได้ระบุไว้ในรายละเอียด ในบทต่อไป  

โพสท์ใน ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบ USER ใน OBECLMS

ระบบ USER เป็นระบบบริหารจัดการสมาชิกในเว็บไซต์ทุกระดับชั้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ทำให้สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสามารถกำหนดสิทธิที่แตกต่างกันให้แก่กลุ่มผู้ใช้งาน 6.1 กลุ่มผู้เรียนมีสิทธิ์ในการใช้งานดังนี้ ดูเนื้อหาบทเรียน ทำแบบทดสอบตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ดูข้อมูลผู้สอน และผู้เรียน ดูผลการเรียน ดูสถิติการใช้งานของตนเองสามารถใช้เครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น กระดานข่าว ห้องสนทนานอกจากมีสิทธิ์ในข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิ์ในการจัดการระบบ OBECLMS ในส่วนอื่น ๆ ตามสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 6.2 กลุ่มผู้สอนหรือผู้สร้างหลักสูตร มีสิทธิในการใช้งานดังนี้มีสิทธิในการสร้างและแก้ไขเนื้อหา แบบทดสอบ แบบสำรวจความคิดเห็น รวมทั้งการเพิ่มและแก้ไขข่าวประกาศต่างๆ ในวิชาที่รับผิดชอบได้ สามารถดูสถิติการใช้งาน ในวิชาที่รับผิดชอบได้สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้เรียนทั้งกลุ่มเรียน หรือเฉพาะผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากมีสิทธิ์ในข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิ์ในการจัดการระบบ OBECLMS ในส่วนอื่น ๆ ตามสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | แสดงความเห็น

ระบบ MMS ใน OBECLMS

ระบบ MMS เป็นระบบที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่ม สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สมาชิก ระดับไหน หรือคนไหน สามารถเข้ามาจัดการหรือดูข้อมูลได้ และเมื่อมีการจัดการข้อมูลแต่ละกลุ่ม จะมีระบบ Index ในการจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) จาแนกข้อมูลตามชนิดไฟล์ ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี (2) จำแนกข้อมูลตามดัชนี (index) เช่น ชื่อผู้แต่ง คาหลัก หมวดหมู่ ทั้งนี้เพื่อให้ไฟล์ที่จัดการผ่านระบบ MMS สามารถทาการสืบค้นข้อมูลได้ทั้งสองลักษณะ

โพสท์ใน ครูไอที | แสดงความเห็น

ระบบ e-Library ใน OBECLMS

4. ระบบ e-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบบริหารข้อมูล องค์ความรู้ ที่เป็นศูนย์รวมสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นส่วนเสริมในการเรียนนอกรายวิชาได้ ซึ่งลักษณะโครงสร้างข้อมูลจะแบ่งกลุ่มข้อมูลไว้แล้วตามหลักบรรณรักษ์ศาสตร์ สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ว่าจะให้ใครเข้ามาจัดการกลุ่มข้อมูลในส่วนไหนหรือใครสามารถเข้ามาดูข้อมูลในส่วนไหนได้และเมื่อมีการจัดการข้อมูลก็จะมีระบบในการสร้างดัชนี (index) เพื่อใช้เป็นคำในการสืบค้น ประกอบด้วย 4.1 ระบบบริหารข้อมูล องค์ความรู้ ศูนย์รวมสื่อต่างๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นส่วนเสริมการเรียนนอกรายวิชาได้ 4.2 สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดการเก็บสื่อดิจิตอลต่างๆได้ และสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เช่น DOC, XLS, PPT, PDF, BMP, JPG, Text, Html, XML 4.3 สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ 4.4 มีเครื่องมือในการสร้างดัชนี (Index) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลอื่นๆ(Search) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ครูไอที | แสดงความเห็น