คลังเก็บหมวดหมู่: บริหารการศึกษา

พื้นที่สำหรับแบ่งปันแนวคิดทางการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๔๐ คน มีข้าราชการครูจำนวน ๒ คน มีลูกจ้างประจำ ๑ คน มีพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ คน และผู้บริหาร ๑ คน  โดยข้าพเจ้า นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากการวินิจฉัยองค์การด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยสรุปพบว่า โรงเรียนมีจุดแข็งที่ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่สอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง จุดอ่อนคือ ครู และนักเรียนขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดขวัญกำลังใจ และขาดอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีอุปสรรคสำคัญ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การเป็นผู้บริหารการศึกษา…ไม่ง่าย!!

จากปรากฏการณ์นิสิต นักศึกษาออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาล เห็นได้ชัดเจนว่า นิสิตนักศึกษาทุกวันนี้ เปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช้นิสิตนักศึกษาในยุคอะนาล็อก ที่ยังถูกครอบงำด้วยความคิดความเชื่อสีเทาๆ นิสิตนักศึกษาในทุกวันนี้ เขาทั้งหลายล้วนเกิดและเติบโตขึ้นมาในยุคดิจิทัล ที่ความคิด ความเชื่อทั้งหลาย ตัดสินกันชัดเจนว่า ขาว หรือ ดำ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่โดยมากเติบโตมาในยุคอะนาล๊อก มักจะเคยชินกับคำว่า หยวนๆ หรือ ไม่เป็นไรพวกเดียวกัน ซึ่ง คำเหล่านี้ ใช้ไม่ได้กับ นิสิตนักศึกษาในยุคดิจิทัล พวกเขาชัดเจนในตัวเองว่า ผิด คือ ผิด ถูก คือ ถูก ซึ่งเห็นได้จากกรณี การประท้วงหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ที่นักเรียนไล่ให้รัฐมนตรีฯ ไปต่อคิวเพื่อขึ้นเวทีปราศัย โดยไม่มีการ “หยวนๆ” ให้!! รูปจาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

“ทักษะ 20 ประการ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน”

บทความนี้ ผู้เขียนดัดแปลง จากบทความเรื่อง  “20 ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูยุค 4.0” (https://www.matichon.co.th/education/news_1890713) สาระสำคัญดังจะนำเสนอต่อไปนี้ –> ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง การดำรงชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนควรพัฒนาครูให้เป็นผู้มีการศึกษาที่ดี เป็นครูที่น่านับถือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถช่วยเหลือครูไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้ครูเจริญเติบโตด้านความสามารถด้านการสอนเท่านั้น แต่ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องช่วยให้ครูปรับปรุงด้านส่วนตัวของครู เช่น ความประพฤติ การแต่งกาย และกริยามารยาท เป็นต้น  ที่สำคัญก็คือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย 20 ทักษะที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุค 4.0 มีดังต่อไปนี้ 1. Enthusiasm:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความกระตือรือร้นในงานที่ทำ และในปัญหาที่พบเจอ อีกอย่างหนึ่งคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูมีอารมณ์ร่วมในแก้ปัญหาการเรียนการสอน ประการสุดท้าย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Social Network กับการนิเทศภายในโรงเรียน

ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ “Social Media” คำนี้ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) สำหรับกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

หลังจากที่ห่างหายไปนาน ไม่ได้เข้ามาเขียนบล๊อคเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ด้วยภาระหน้าที่การทำงาน และการเรียน ทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ทำให้ผู้เขียนไม่สามารถหาเวลาเข้ามาเขียนบล๊อคได้ แต่ช่วงเวลาดังกล่าวได้คลี่คลายผ่านไป อะไรหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ผู้เขียนจึงถือโอกาสเข้ามาเขียนบล๊อคเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยบทความนี้จะเริ่มที่ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้มีการดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในเทศการสงกราณต์ โดยการระดมทุนในครั้งนี้มีรูปแบบของการจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า โดยมีที่ไปที่มาสืบเนื่องจากการที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มารับ-ส่งลูกที่โรงเรียน เห็นว่าการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบานั้นดีมากแล้ว แต่ทำไมไม่มีเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน ซึ่งผู้เขียนในฐานะหัวหน้าหน่วยงานก็ได้ให้คำตอบไปว่า เหตุเพราะขาดแคลนงบประมาณ ในปีนี้ (2560) จึงทำได้แค่ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล (ติดเครื่องปรับอากาศ, ติดผ้าม่าน, ติดพัดลมใหม่) ส่วนเครื่องเล่นนั้น ผู้เขียนวางแผนไว้ว่าจะทำการปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเสนอแนวทางว่า “อยากจัดผ้าป่าระดมทุน” ทางโรงเรียนจะว่าอย่างไร?? ซึ่งแน่นอนว่า ผู้เขียนย่อมไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว!! เมื่อบรรดาผู้ปกครองเกิดความต้องการในการจัดงานระดมทุน ในขั้นตอนแรก ผู้เขียนได้ทำการเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงาน ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้ 1. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เมื่อครูดื่มเหล้ามาโรงเรียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เหล้า เบียร์ ไวน์ หรืออื่นๆ  นั้นเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ผู้คนไม่ว่าสาขาอาชีพใด ต่างนิยมชมชอบในการร่ำสุรา หรือดื่มด่ำกับรสสัมผัสอันนุ่มละมุนของเบียร์ ซึ่งแน่นอนว่าการดื่มเครื่องดื่มใดๆล้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่สามารถดื่มได้อย่างเสรีตราบเท่าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น!! ในสังคมวงการอาชีพครู เป็นอีกหน่วยสังคมหนึ่งที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง หรืองานโศกเศร้า ล้วนแล้วต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวชูโรง ด้วยเหตุดังนี้ ทำให้ข้าราชการครูหรือแม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียน หลายๆคนมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อดื่มสุราจนเมามายแล้วจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครู ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนที่ใกล้ชิดกับนักเรียน การดื่มสุราจนเมาแล้วไปสอนนั้น ดูจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียนอีกด้วย. ผู้เขียน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประสบพบเจอข้าราชการครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่นิยมดื่มเหล้าเป็นอาจิณ เรียกได้ว่าเมามาโรงเรียนแทบจะทุกวัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่มีข้าราชการครูชาย เพราะโดยมากแล้วข้าราชการครูชายนั้นดูจะชอบดื่มเหล้ามากกว่าข้าราชการครูหญิง เหล่านี้นับได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องบริหารจัดการให้ได้ เพราะการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นถือว่าผิดระเบียบวินัยของข้าราชการอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้มีข้อวินิจฉัยไว้ว่า “ข้าราชการครูที่ดื่มสุราและอาจเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อาจถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัสดุ: เงินประกันสัญญาน่ารู้

สืบเนื่องมาจากโรงเรียนที่ผู้เขียนทำงานอยู่นั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  25ุ60 ในการก่อสร้างส้วมขนาดมาตรฐาน  โดยมีการดำเนินการจัดจ้าง ในช่วงห้วงเวลาที่ผู้เขียนย้ายมาดำรงตำแหน่งพอดี คือช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยขั้นตอนต่างๆ ได้ผ่านการดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญาจ้าง ซึ่ง ผู้เขียนในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จึงมีหน้าที่ต้องเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างโดยที่ไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนัก นับว่าสุ่มเสี่ยงพอสมควร เมื่อทำการเซ็นสัญญาจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างก็ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แม้จะล่าช้าจนเกิดการเรียกเงินค่าปรับก็ยังถือว่า งานออกมาเรียบร้อยดี ทำให้ผู้เขียนโล่งอกไปเปราะหนึ่ง แต่ที่ทำให้ผู้เขียนหนักอกหนักใจนนั้น ไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ แต่เกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง (หจก.)ไม่ไปชำระภาษีรายได้ประจำปี ทำให้กรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทำการอายัดเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างเพื่อนำไปชำระภาษีกับกรรมสรรพากร โดยกรมฯอาศัยอำนาจตาม ม.12 แห่งประมวลรัษฎากร!! ผู้เขียนไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ จึงทำการหารือ(ด้วยวาจา)ไปที่หน่วยเหนือคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คำตอบว่า ขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าจะทำตามที่กรมสรรพากรแจ้งหรือไม่ก็ได้  ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจน จึงได้ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีในลักษณะนี้ ปรากฏว่ามีคดีในลักษณะนี้เยอะมาก โดยมีคำวินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้!! 1. เลขที่หนังสือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.,สพม.)

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย บุคคล/ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ/สถานประกอบการ ชุมชน/สถาบันศาสนา/สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ/ด้อยโอกาส/พิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโควต้าพิเศษ/สสวท. การคัดเลือกนักเรียน/รร.รับรางวัลพระราชทาน จัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จ.ชายแดนใต้ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานทุน/ระดมทุนการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โรคเอดส์/เพศศึกษา/ท้องในวัยเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนา/วัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการฯ ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาโดย อปท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย อปท. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (สพป.)

  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ ส่งเสริมการบริหารบุคลากร การวิเคราะห์อัตรากำลัง ขอเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง การต่ออายุให้พำนักในไทย ยกย่องเชิดชู/เครื่องราช การยกเว้นการรับราชการทหาร การยื่นอุทธรณ์/รับอุทธรณ์ แต่งตั้ง ถอดถอนครูอิสลาม การดำเนินเกียวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ งานกิจการ รร.เอกชน โอน/ย้าย/เปลี่ยนเวลาสอน/หยุดการสอน/ ขอใบแทนใบอนุญาต/ขอใช้ตรา ขอเปลี่ยนชื่อ รร./เพิ่มลดที่ดิน ยกเลิกกิจการ/ขอตั้ง รร.เอกชน ศึกษาพิเศษ/สงเคราะห์ การอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์/สวัสดิการ เงินอุดหนุนรายหัว/เรียนฟรี15ปี โครงการอาหารกลางวัน/นม สื่ออุปกรณืการเรียนการสอน ค่าตอบแทนพิเศษ/สวัสดิการต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว กำกับติดตามการใช้เงินอุดหนุน งานเลขานุการ คก. ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรใน รร.เอกชน การประกันคุณภาพภายใน การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา เทียบ/โอน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หน่วยตรวจสอบภายใน (สพป., สพม.)

  หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้   งานตรวจสอบภายใน รร./สพท. งานประเมินระบบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบด้านความเชื่อมั่น ตรวจสอบทางการเงินบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบสารสนเทศ ตรวจสอบการบริหาร ตรวจสอบพิเศษ งานให้คำปรึกษา งานบริหารการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบภายใน ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน งานธุรการและสารสนเทศ อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น