ว่าด้วยเรื่องคน!!

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนถึงก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบติดจรวจทั้งๆที่ทำงานได้ไม่เก่งนัก แต่คนที่ทำงานเก่งและเชี่ยวชาญกว่ากลับยังไปไม่ถึงไหน

นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาล่วงรู้เคล็ดลับบางอย่างที่คนเก่งงานและเชี่ยวชาญไม่เคยรู้ ซึ่งช่วยให้สามารถอ่านคน ทำงานร่วมกับคน ใช้คน และแก้ปัญหาเรื่องคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

skills3

ตามทฤษฎี 3 ทักษะของ Robert Katz ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะเชิงประสานคน(Human skills )มากที่สุด เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องประสานงานกับครูที่อยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนให้เกิดผลดีที่สุด และยังต้องประสานงานกับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในฐานนะผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในสายงานการบริหาร ทั้งยังต้องประสานงานกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาเพื่อประสานประโยชน์ทั้งในเรื่องการบริการวิชาการ การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

แต่ปัจจุบันนี้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะทำงานเชิงประสานได้เฉพาะกับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ตนเองได้ แต่บกพร่องในเรื่องการประสานงานกับครูในโรงเรียน ดังจะเห็นได้จากคณะครูหลายๆโรงเรียนได้ให้ทัศนะตรงกันว่าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ค่อยจะอยู่โรงเรียนเพราะมัวแต่ไปอยู่สำนักงานเขตฯ!! เป็นเหตุให้กิจการงานในโรงเรียนนั้นถูกบริหารจัดการกันเองโดยครูผู้สอน ทำให้เกิดความวุ่นวายในการบริหารเพราะเกิดการไม่ยอมรับอำนาจการบริหารของครูด้วยกันเอง

เหล่านี้น่าจะสะท้อนได้ว่าทักษะเชิงประสานคนนั้นสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาขาดทักษะในส่วนนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรือแม้แต่บุคคลากรภายนอกโรงเรียนก็สามารถรู้ได้ไม่ยากว่าโรงเรียนนั้นๆผู้บริหารสถานศึกษาขาดทักษะในด้านใด!!

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ว่าด้วยเรื่องคน!!

  1. Pingback: ทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไทย | -*-

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>