โลกใบใหม่ ETC

จากการที่ผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะในการ วางแผนกลยุทธ์ ตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้ว ว่า

1. วางแผนทำงานให้มีคุณภาพมุ่งสู่ วิทยฐานะเชี่ยวขาญ
2. วางแผนเรียนต่อ
3. วางแผนสอบ รอง.ผอ.เขต

ท่านให้ข้อคิดว่า ทั้ง 3 แผน ทำไปพร้อมๆกันได้ไหม??

ในส่วนของข้อที่ 1 นั้น ตอนนี้ผู้เขียนเลิกคิดไปแล้ว เพราะสถานการณ์วงการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆยังไม่ชัด ดังนั้น จึงเหลือเพียง กลยุทธ์ในข้อที่ 2 และ 3 โดยข้อที่ 3 นั้น ผู้เขียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว คงเหลือเพียงแค่ ข้อที่ 2 ที่ยังไม่ได้คิดทำจริงๆจัง เสียที

ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ คิด ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และปรึกษา ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือว่า จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกสาขาใด จึงจะเหมาะสมกับตัวผู้เขียนเอง และเหมาะสมกับสถานการณ์วงการศึกษาบ้านเรา โดยผู้เขียนเกิดความลังเล ระหว่าง สาขาการบริหารการศึกษา และ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เหตุเพราะผู้เขียนนั้นมีคุณวุฒิปริญญาโท ใน 2 สาขา คือ การบริหารการศึกษา และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำตอบที่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษา ตรงกันคือ ให้ผู้เขียนเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพราะ

1. เป็นสาขาที่น่าสนใจ มีคนเรียนน้อย

2. เป็นสาขาวิชาที่น่าจะสามารถนำไปใช้ในหน้าที่การงานในอนาคตได้มากกว่าสาขาการบริหารการศึกษา เพราะขอบข่ายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้น ครอบคลุมถึงการบริหาร ด้วย ดังรูป

https://goo.gl/images/KYZ0sV 

ดังนี้แล้ว ผู้เขียนจึงตัดสินใจสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรุ่นเดียวกัน 4 ท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดบุคลากรทางการศึกษาทุกคน นับเป็นโอกาสอันดีแห่งชีวิตของผู้เขียนที่ได้เรียนรู้ทั้งวิชาการจากเหล่าคณาจารย์ และจากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมรุ่นผู้ทรงภูมิ!!

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร