ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

บันทึกนี้ตอนอายุ ๓๕ปี
                 ข้าพเจ้า นายกฤติน พันธุ์เสนา

                     อยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐

                    ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ 

                             I was born in 

        the reign of King Rama IX of Thailand

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ร. ๙)       

                                 สวรรคต 

                        พระชนมพรรษา ๘๙ ปี 

                  ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙ ๑๕:๕๒ น.

                       ณ โรงพยาบาลศิริราช

                           รัชกาลที่ ๙ 

             ครองราชย์วันที่ ๙ มิถุนายน ปี ๒๔๘๙

                       เมื่อพระชนม์มายุ ๑๙ ปี

                   สวรรคตพระชนม์มายุ ๘๙ ปี

                           สวรรคตปี ๒๕๕๙

                สวรรคตปี ๒๐๑๖ (๒+๐+๑+๖=๙)

๒๖ ตุลาคม ๖๐

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร