การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

หลังจากที่ห่างหายไปนาน ไม่ได้เข้ามาเขียนบล๊อคเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ด้วยภาระหน้าที่การทำงาน และการเรียน ทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ทำให้ผู้เขียนไม่สามารถหาเวลาเข้ามาเขียนบล๊อคได้ แต่ช่วงเวลาดังกล่าวได้คลี่คลายผ่านไป อะไรหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ผู้เขียนจึงถือโอกาสเข้ามาเขียนบล๊อคเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยบทความนี้จะเริ่มที่ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้มีการดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในเทศการสงกราณต์

20180415_202427

โดยการระดมทุนในครั้งนี้มีรูปแบบของการจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า โดยมีที่ไปที่มาสืบเนื่องจากการที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มารับ-ส่งลูกที่โรงเรียน เห็นว่าการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบานั้นดีมากแล้ว แต่ทำไมไม่มีเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน ซึ่งผู้เขียนในฐานะหัวหน้าหน่วยงานก็ได้ให้คำตอบไปว่า เหตุเพราะขาดแคลนงบประมาณ ในปีนี้ (2560) จึงทำได้แค่ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล (ติดเครื่องปรับอากาศ, ติดผ้าม่าน, ติดพัดลมใหม่) ส่วนเครื่องเล่นนั้น ผู้เขียนวางแผนไว้ว่าจะทำการปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเสนอแนวทางว่า “อยากจัดผ้าป่าระดมทุน” ทางโรงเรียนจะว่าอย่างไร?? ซึ่งแน่นอนว่า ผู้เขียนย่อมไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว!!

ประชุมคก

เมื่อบรรดาผู้ปกครองเกิดความต้องการในการจัดงานระดมทุน ในขั้นตอนแรก ผู้เขียนได้ทำการเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงาน ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ ระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องเล่นให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

2. รูปแบบการจัดงานคือ การจัดผ้าป่าศิษย์เก่า ในวันที่ 15 เมษายน เป็นช่วงเวลาที่ศิษย์เก่าที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดจะกลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลสงกรานต์

3.  การดำเนินการทั้งหมด มอบหมายให้คณะตัวแทนศิษย์เก่า ดำเนินการทั้งหมดเพราะบุคลากรของโรงเรียนมีน้อย (2 ท่าน) จึงไม่อาจจะดำเนินการได้

4. ที่สำคัญ คือ เมื่อระดมเงินทุนได้แล้ว การบริหารจัดการเงินทุนนั้นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่คณะศิษย์เก่าแต่งตั้งขึ้น โดยทางโรงเรียนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินนั้น

ผ้าป่า

ผลการการดำเนินการพบว่า สามารถระดมทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วได้ทั้งสิ้น 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก สำหรับการระดมทุนของโรงเรียนเล็ก ของชุมชนเล็กๆ

โดยสรุป

1. การจัดงานระดมทุนนั้น โรงเรียนต้องสร้างความศรัทธาให้กับชุมชนก่อน

2. การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องมาจากความต้องการของชุมชน โดยชุมชน

3. การมอบอำนาจการบริหารจัดการเงินทุนที่ระดมมาได้นั้น เป็นการสร้างความสบายใจให้กับชุมชน

 

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร