การสอบโอเน็ต

การสอบ O-NET วัดได้แค่ความรู้ ส่วนทักษะ และเจตคติ ไม่ได้วัดเลย.

แต่คะแนน O-NET มีผล มีอิทธิพล ต่อบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดย
1. ส่งผลกับครูเมื่อจะทำผลงานเพื่อเลื่อนอันดับ ประเมินเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ หรือขอย้าย
2. ส่งผลกับ ผอ.รร. เมื่อจะขอรับการประเมินรางวัลต่างๆ และการขอย้าย
.
หลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมา ทั้งการประเมินรางวัล และการขอย้าย ล้วนแล้วแต่อิงแอบอยู่กับผลคะแนน O-NET ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นการสอนเพื่อสอบ มากกว่าการสอนเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์!!
.
โรงเรียนไหนที่สอนเพื่อสอบ จะมีผลคะแนน O-NET สูง โรงเรียนนั้นก็จะได้รับการยกย่องเชิดชู ครู และ ผอ.รร. ก็จะได้รับรางวัลต่างๆนาๆ
.
แต่ถ้าโรงเรียนไหนหาญกล้า สอนเด็กเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทักษะชีวิต พร้อมเผชิญโลกกว้าง โรงเรียนนั้นก็จะมีผลคะแนน O-NET ต่ำ และถูกถ่มถุย ทับถม และเหยียดหยาม จากสังคมการศึกษา
.
ถ้าเรายังกอด O-NET ประหนึ่งว่าเป็นเพียงมาตรวัดเดียวที่สามารถวัดคุณภาพการศึกษาได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
สังคมเราก็จะได้หมอเก่งๆที่พร้อมจะฆ่าหั่นศพแฟน หรืออาจจะได้ ผอ.รร. ที่พร้อมจะปล้นร้านทองได้ทุกเมื่อ…….สังคมเราต้องการแบบนี้จริงๆหรือ??
.
เรื่องนี้แก้ไม่ยาก……คำตอบอยู่ในใจครูทุกคนแล้ว!!

04/02/2020

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร