แนะนำตัว


143032716_229085658762870_6015168931331358726_nสวัสดีครับ พี่ เพื่อน น้อง ทุกท่าน เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นพื้นที่ในการบันทึกประวัติศาสตร์การทำงานส่วนตัวของผู้เขียน เพราะผลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ทำให้ผู้เขียนบล็อกตระหนักได้ว่า สิ่งที่ได้พานพบ และได้ลงมือทำมานั้น ไม่ควรปล่อยให้เลือนหายไปกับกาลเวลา ควรอย่างยิ่งที่จะนำมาเผยแพร่แบ่งปันให้โลกได้รับรู้ เพราะสิ่งที่แบ่งปันนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็นกับตาแจ้งแก่ใจด้วยตัวตนของผู้เขียนจริง หาได้เป็นสิ่งที่นั่งนึกขึ้นมาเอง ซึ่งถ้าเรียกเก๋ๆ ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนเอง สิ่งที่ถ่ายทอดไปผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอรับไว้ ถ้าท่านใดอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เขียนก็เชิญได้ที่ https://www.facebook.com/nongcs1 หรือที่ หหnongcs1กก@ดดดgmail.com

การศึกษา

พ.ศ. 2548   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2550 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พ.ศ. 2556 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2557 ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พ.ศ. 2563 ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทำงาน

พ.ศ. 2548 ครูผู้ช่วย (รุ่นแรก) โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพท.เลย2

พ.ศ. 2555 ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป.มหาสารคาม 3

พ.ศ. 2556 ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มค 3

พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผักแว่น สพป.มค3

พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มค 1

พ.ศ. 2563 สอบคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลำดับที่ 93 (สละสิทธิ์ การบรรจุแต่งตั้ง และ สละสิทธิ์การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว)

ประสบการณ์

1. เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพท.เลย 2

2. คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์(Tablet)และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.(2554-2556)

3. คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม (www.sahavicha.com) สพฐ.

4. วิทยากร ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(OBECLMS) สพฐ.

5. คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม

6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ

7. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8. คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(ITEC) 2555-2558 สพป.มค 3

9. ผู้ประสานงานโครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 1  ปี 2556 สพฐ.

10. คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(2560)

11. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สพฐ. (2560)

12. พ.ศ. 2555 เป็นวิทยากรการอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานบนสื่ออนไลน์” สพฐ.

13. พ.ศ. 2555 เป็นวิทยากรการอบรม “การใช้โปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนและหน่วยงาน” สพฐ.

14. พ.ศ. 2556 เป็นวิทยากรการอบรม “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบ APPLICATION บนระบบปฏิบัติการ ANDROID” สพฐ.

ฯลฯ

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2549 รางวัล “นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ระดับ ดี “  สพท.เลย เขต 2

พ.ศ. 2550 รางวัล รางวัล “บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้” สพท.เลย เขต 2

พ.ศ. 2554 รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี” สพป.มหาสารคาม เขต 3

พ.ศ. 2554 รางวัล รางวัล “ครูสอนดี สอนเก่ง” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม สพฐ.

พ.ศ. 2556 รางวัล “หนึ่งแสน ครูดี” คุรุสภา

พ.ศ. 2556 รางวัล “เหรียญทอง Best Practice of OBEC – iClassroom ปีการศึกษา ๒๕๕๖” สพฐ.

พ.ศ. 2557 รางวัล “ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔” สพป.มหาสารคาม เขต 1

พ.ศ. 2557 รางวัล “ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานศิลปหถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔” สพฐ.

พ.ศ. 2559 รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น สาขา ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง” สมาคม ครู ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอ ชื่นชม

พ.ศ. 2562 รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา” สพป.มหาสารคาม เขต 1

พ.ศ. 2562 รางวัล “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 1

พ.ศ. 2563 ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พ.ศ. 2564 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาดีเด่น” สพป.มหาสารคาม เขต 1

1 ตอบกลับไปที่ แนะนำตัว

  1. กก พูดว่า:

    กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>